• منتشر شده در ۱۳۹۸/۰۶/۰۵

    شرکت سامان گستر اصفهان (سهامی عام) در نظر دارد اجرای  عملیات ساخت مجموعه مسکونی بر روی زمین متعلق به خود واقع در اصفهان، خیابان طالقانی، ابتدای کوچه شهید انصاری را به مشارکت بگذارد. لذا انبوه سازان محترم که تمایل به مشارکت در این پروژه را دارند، می‌توانند ضمن تکمیل فرم‌های مربوط به فراخوان، همراه با رزومه، پاکت مدارک را حداکثر تا پایان وقت اداری روز ‌دوشنبه مورخ98/06/11 به دبیرخانه شرکت سامان گستر واقع در ارگ عظیم جهان نما، طبقه 6 تحویل دهند.

    جهت در یافت اطلاعات تکمیلی و فایلهای مربوطه به سایت شرکت سامان گستر اصفهان مراجعه نمایید.